Corporate Secretary

PENDAHULUAN Corporate Secretary memiliki peranan penting dan sebagai salah satu kunci utama dalam penerapan Corporate Governance. Corporate secretary yang baik dituntut untuk dapat menjalankan